Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-01 Stoppdatum 2009-11-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2545
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: