Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-14 Stoppdatum 1993-09-14
Mängd (ton): 14,90 Kostnad totalt: 7705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: