Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-01 Stoppdatum 1995-12-01
Mängd (ton): 15,71 Kostnad totalt: 9457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: