Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-29 Stoppdatum 1997-08-29
Mängd (ton): 15,18 Kostnad totalt: 9654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: