Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-30 Stoppdatum 1999-08-30
Mängd (ton): 6,53 Kostnad totalt: 4391
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: