Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-11 Stoppdatum 2001-09-11
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 4391
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: