Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-02 Stoppdatum 2005-09-02
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 5006
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: