Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-02 Stoppdatum 2007-12-02
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4289
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: