Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-09 Stoppdatum 2008-12-09
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1226
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: