Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-14 Stoppdatum 1993-09-14
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 3050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: