Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-02 Stoppdatum 1995-12-02
Mängd (ton): 6,11 Kostnad totalt: 3678
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: