Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-04 Stoppdatum 2001-09-12
Mängd (ton): 8,91 Kostnad totalt: 3462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: