Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-05-10 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 8,96 Kostnad totalt: 3790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: