Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-05-08 Stoppdatum 2003-09-10
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 3684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: