Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-02 Stoppdatum 2004-10-12
Mängd (ton): 9,69 Kostnad totalt: 4861
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: