Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-14 Stoppdatum 2005-09-07
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 4027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: