Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-04-25 Stoppdatum 2006-10-12
Mängd (ton): 9,04 Kostnad totalt: 4303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: