Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-12 Stoppdatum 2007-04-23
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 5654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: