Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-20 Stoppdatum 2010-10-02
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 7433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: