Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-29 Stoppdatum 1993-10-29
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 2952
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: