Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-04-22 Stoppdatum 1994-04-22
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 2728
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: