Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-04-10 Stoppdatum 1995-11-27
Mängd (ton): 8,79 Kostnad totalt: 3437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: