Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-03-25 Stoppdatum 1997-10-17
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 3177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: