Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-15 Stoppdatum 1998-11-26
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 3258
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: