Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-20 Stoppdatum 1999-10-20
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 1835
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: