Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-30 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 2115
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: