Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-12 Stoppdatum 2004-10-12
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 1997
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: