Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-07 Stoppdatum 2005-09-07
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 2314
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: