Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-02 Stoppdatum 2007-10-02
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 3069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: