Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-22 Stoppdatum 2008-10-17
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 3341
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: