Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-17 Stoppdatum 2009-09-17
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 3624
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: