Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-04-15 Stoppdatum 1993-04-15
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 1640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: