Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-04-22 Stoppdatum 1994-04-22
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt: 1364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: