Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-27 Stoppdatum 1995-11-27
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 1955
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: