Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-17 Stoppdatum 1997-10-17
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 1765
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: