Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040007, 06VAT040007 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-07 Stoppdatum 2008-09-07
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: