Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-05 Stoppdatum 2000-09-05
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 4132
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: