Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-12 Stoppdatum 2003-03-12
Mängd (ton): 7,06 Kostnad totalt: 6644
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: