Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-24 Stoppdatum 2004-04-24
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 6097
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: