Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-19 Stoppdatum 2005-04-19
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 5721
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: