Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-04 Stoppdatum 2007-04-04
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt: 7450
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: