Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-28 Stoppdatum 2010-04-28
Mängd (ton): 6,73 Kostnad totalt: 9007
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: