Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-27 Stoppdatum 1992-09-27
Mängd (ton): 5,18 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: