Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-04-14 Stoppdatum 1994-04-14
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 3542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: