Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-03-16 Stoppdatum 1996-03-16
Mängd (ton): 5,66 Kostnad totalt: 3504
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: