Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-20 Stoppdatum 1998-03-20
Mängd (ton): 5,77 Kostnad totalt: 3802
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: