Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-29 Stoppdatum 2005-08-29
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: