Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-19 Stoppdatum 2005-04-19
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2458
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: