Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-05 Stoppdatum 2008-04-05
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3487
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: