Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-28 Stoppdatum 2010-04-28
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3958
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: